Trước tình trạng báo động về khan hiếm máu tại kho máu quốc gia-Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, thời gian gần đây, lượng người đến hiến máu đã nhiều hơn. Tuy nhiên các tỉnh phía Nam lại rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng.

Vì vậy lần đầu tiên, hàng nghìn đơn vị máu đã được vận chuyển khẩn cấp chi viện cho khu vực này./.

(Vnews)