Xuất hiện vào năm 2018, nghề giám sát "cảnh nóng" ra đời đã mang lại những tác động tích cực. Các diễn viên có cảm giác được bảo vệ về cảm xúc, được giới hạn những hành động thân mật nếu không cần thiết./.

(Vnews/Vietnam+)