Trước yêu cầu khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch. Các địa phương cần xây dựng trước các kịch bản đối phó với diễn biến xấu hơn của dịch trên địa bàn./.

(Vnews/Vietnam+)