[Video] Nghệ thuật nuôi cá vàng nức tiếng ở Phúc Kiến của Trung Quốc

Kỹ thuật nuôi cá vàng có tuổi đời đến hàng trăm năm đã trở thành môt môn nghệ thuật và di sản văn hóa tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc.

Có bao giờ chúng ta hình dung được việc nuôi cá vàng lại trở thành một di sản của cả một địa phương hay không.

Điều đó không có gì là lạ tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc khi kỹ thuật nuôi cá đã trở thành một môn nghệ thuật và có tuổi đời đến hàng trăm năm.

(Vnews/Vietnam+)