Một nhóm hảo tâm đã thu gom những chiếc xe đạp cũ từ Singapore và Malaysia, sau đó sửa sang lại và mang tới cho các bạn nhỏ tại Myanmar nhằm hiện thực hóa ước mơ có phương tiện để đến trường của các trẻ em nông thôn Myanmar.

(VNews)