Là một trong những nơi có mật độ nhà cao tầng lớn nhất thế giới, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường trong trường hợp hỏa hoạn, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã phải đưa ra nhiều biện pháp, quy định chi tiết về phòng chống cháy nổ.

Các tòa nhà ở Hong Kong được xây sau năm 2001, bất kể chung cư hay văn phòng, đều phải có một tầng "tị nạn" - đây là khu vực có không gian mở, giúp sơ tán tạm thời con người và tài sản trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn./. 


(Vnews)