[Video] Sẽ sáp nhập thêm 7 ngân hàng trong năm 2014

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết dự kiến năm 2014 sẽ tiếp tục xử lý 6-7 ngân hàng thông qua việc hợp nhất, sáp nhập.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số ngân hàng bị giải thể, rút giấy phép sau khi tái cơ cấu hệ thống có thể lên từ 7-10 đơn vị trong thời gian tới.

Thông tin trên được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày 1/4. Theo đó, dự kiến năm 2014 sẽ tiếp tục xử lý 6-7 ngân hàng thông qua việc hợp nhất, sáp nhập.

(VNews)