Sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, vốn là nguồn sống của hàng triệu người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn con sông này đã bị ô nhiễm nặng và rác thải nhựa từ sông đang hủy hoại dần cuộc sống của người dân nơi đây./.


(VNEWS)