Trong 10 tháng, Chính phủ đã ký kết 10 hiệp định vay vốn nước ngoài với trị giá đạt khoảng 977 triệu USD và thực hiện rút vốn từ nguồn vay ODAvay ưu đãi nước ngoài là 1.622 triệu USD./.

(Vnews/Vietnam+)