Việt Nam ghi danh vào nhóm các nước ghép ruột thành công trên thế giới

Ngày 31/10, Học viện Quân Y thông báo đã thực hiện thành công ca ghép ruột trên người từ người cho sống đầu tiên ở Việt Nam tại Bệnh viện Quân y 103.
Thùy Giang (Vietnam+)