VietinBank giam lai suat cho vay nham “tro luc” cho cac doanh nghiep hinh anh 1Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: CTV)

Bám sát định hướng chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhằm tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các ngành nghề Chính phủ ưu tiên phát triển, VietinBank tiếp tục giảm 0,5%/năm sàn lãi suất cho vay VND ngắn hạn. Thời gian triển khai từ ngày 1/8 đến hết 31/12.

Thời gian qua, phát huy vai trò là ngân hàng thương mại lớn, chủ lực của nền kinh tế, VietinBank chủ động khai thác các nguồn vốn, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tiết giảm chi phí, đi đầu trong việc giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng; tích cực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tăng trưởng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành nghề, doanh nghiệp thuộc đối tượng Chính phủ ưu tiên khuyến khích phát triển.

[Đại hội cổ đông thường niên VietinBank: Nóng vấn đề tăng vốn]

Bám sát tinh thần tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 1/1/2019 và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt là một số  lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ, đồng thời triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp tốt tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý.

Đặc biệt, từ 1/8 đến hết 31/12 để tăng “trợ lực” đối với các ngành nghề Chính phủ ưu tiên phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, VietinBank tiếp tục giảm 0,5%/năm sàn lãi suất cho vay VND ngắn hạn. Ưu đãi này dành cho các nhu cầu vốn của khách hàng tốt phục vụ lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo chuỗi liên kết; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Cùng với đó, VietinBank vẫn sẽ duy trì và triển khai từ nay tới cuối năm các chương trình tín dụng với các mức lãi suất cho vay ưu đãi dành cho các khách hàng vừa và nhỏ, các khách hàng xuất khẩu, sản xuất kinh doanh thương mại.

Với những giải pháp này, VietinBank tin tưởng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Thúy Hà (Vietnam+)