Bỏ điều trị, xin về, thậm chí trốn viện khi thấy chi phí điều trị quá cao do người bệnh không có bảo hiểm y tế - điều này đang xảy ra tại hầu hết các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương.

Khi được hỏi sao không mua bảo hiểm y tế, hầu hết người bệnh đều trả lời không nghĩ sẽ bị bệnh nặng như vậy./.

Xem thêm: [Việt Nam đề xuất các biện pháp cải thiện bất bình đẳng và an sinh] 
(VNews)