(Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Ít nhất 90% các trường trung học, trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ thành lập bộ phận tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên. 100% học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động. 100% cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Đó là các mục tiêu của đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 8/2015 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo  tổ chức hội nghị triển khai sáng nay, 26/4.

Đề án được giao cho ba đơn vị thương trực thực hiện là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị sáng nay, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đơn vị này đã dự kiến những hoạt động để triển khai dự án. Các hoạt động cụ thể như tổ chức cuộc thi logo tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho các phóng viên, phối hợp với các báo đài trung ương và địa phương mở các chuyên mục, đặt hàng các bài viết tuyên truyền về đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng.

Cũng tham luận tại hội nghị, đại diện Đoàn Thanh niên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tạo điều kiện để có thể đẩy mạnh các hoạt động đoàn hội trong các nhà trường liên quan đến vấn đề triển khai đề án.

Phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lên kế hoạch triển khai với nhiều giải pháp. Theo đó, ngành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Ngành cũng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội, tăng cường cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, đây là một đề án rất rộng với nhiều nội dung. Vì thế, không thể có hiệu quả thiết thực nếu các đơn vị hoạt động độc lập. Vì thế, cả ba cơ quan cần phải ký kết xây dựng chương trình phối hợp cụ thể trong từng năm để có kế hoạch hoạt động cụ thể, có điểm nhấn cho từng năm./.