4 kich ban giam thu ngan sach do dich COVID-19 cua Ha Noi hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nhằm khắc phục những tác động bất lợi của dịch COVID-19, đối với việc thu ngân sách nhà nước năm 2020, Cục Thuế Hà Nội đưa ra kế hoạch triển khai tốt các đề án cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và các đề án thuế điện tử; trong đó, tập trung triển khai đề án hóa đơn điện tử đúng lộ trình, hoàn thành trước thời hạn; đề xuất, thí điểm việc mở rộng và tổ chức hình thức thu điện tử, không dùng tiền mặt đối với các khoản thu từ các cá nhân.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội triển khai các chính sách của cấp trên về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng; đôn đốc khai-nộp đầy đủ, đúng hạn./.

Thanh Trà (Vietnam+)