Những hình ảnh về một người con gái ngược đãi, bạo hành chính mẹ ruột của mình đã gây bức xúc cộng đồng mạng trong suốt mấy ngày qua.

(Vietnam+)