Bo Cong Thuong len tieng ve ket qua Kiem toan Nha nuoc tai Sabeco hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về kết luận báo cáo kiểm toán báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo thông tin báo đăng, Kiểm toán Nhà nước nêu đến các vấn đề: Một là về lợi nhuận chưa được phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.930 tỷ đồng và chưa được chia cổ tức cho các cổ đông; hai là công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ với số tiền là gần 445 tỷ đồng, bằng gần 78% giá trị đầu tư. Hầu hết lại là đầu tư trái ngành mà chủ yếu vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính trước năm 2008, thời điểm cổ phần hóa.

Ba là việc chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng 15 tỷ đồng, bằng hơn 20 tháng lương của người quản lý. Trong khi mức tối đa được hưởng đối với viên chức quản lý tại công ty 100% vốn nhà nước theo quy định là 1,5 tháng lương thực hiện và cao hơn khi tính theo mức khen thưởng cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công Thương đã chấp thuận là ba tháng lương.

[Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Sabeco nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng]

Trả lời về sự việc này, Bộ Công Thương khẳng định Bộ đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề này, Bộ Công Thương sẽ có thông cáo báo chí đầy đủ, rõ ràng./.
Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)