Phỏng vấn tuyển dụng lao động. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Trong quý 4/2017 thất nghiệp giảm cả về số lượng và tỷ lệ. Đặc biệt, thất nghiệp ở nhóm thanh niên và nhóm lao động có trình độ “đại học trở lên” giảm đáng kể so với quý 3/2017.

[Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm đại học trở lên đột ngột tăng cao trở lại]

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4 năm 2017 do Bộ Lao động -hương binh và Xã hội đã tổ chức ngày 15/3 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, trong quý 4 năm 2017, kinh tế tiếp tục khởi sắc với mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua (7,7%), chủ yếu do đóng góp từ sự tăng trưởng của ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, số doanh nghiệp mới và tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tăng đã góp phần gia tăng số người có việc làm và giảm thất nghiệp.

Trong quý 4/2017, cả nước có 1,071 triệu lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 3.600 người so với quý 3. Cả nước có 215.300 người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp, giảm 21.700 người so với quý 3. Nhóm trình độ cao đẳng có 78.800 người thất nghiệp, giảm 6.000 người so với quý trước.

Về tình hình việc làm, số người lao động có việc làm trong quý 4 năm 2017 là 54,05 triệu người, tăng 282.800 người so với quý 3/2017.

Năm 2018 sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Dự báo tăng trưởng GDP trong quý 1/2018 khoảng 6,3%, cả năm có thể đạt trên 6,8% sẽ tiếp tục tác động tích cực đên thị trường lao động.

Theo bản tin cập nhật thị trường lao động, dự báo tổng số việc làm trong quý 1 năm 2018 sẽ đạt khoảng 54,20 triệu, tăng 150.000 người có việc làm so với quý 4/2017.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, một số ngành được dự báo có chỉ số sản xuât tăng cao so với cùng kỳ năm trước và sẽ tác động đến nhu cầu sử dụng lao động trong những tháng đầu năm gồm: Sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; khai thác quặng kim loại; sản xuất kim loại; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; thoát nước và xử lý nước thải.

Ngược lại, một số ngành dự báo sẽ giảm lao động trong quý 1 như: Khai khoáng; sản xuất sản phẩm thuốc lá; sản xuất phân phối điện; nông lâm thủy sản./.
Hồng Kiều (Vietnam+)