Ngày 21/4, Trường Đại học Xây dựng đã phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giảng dạy cơ học trong các trường đại học Việt Nam."

Phát biểu khai mạc buổi lễ, giáo sư-tiến sỹ Đinh Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, cho biết cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra cơ hội và thách thức lớn trong việc đào tạo các kỹ sư, kiến trúc sư. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, vấn đề tự chủ của các trường đại học trong môi trường hội nhập đẫn đến nhiều chương trình đào tạo trong các trường phải thay đổi để phù hợp. Hy vọng rằng, thông qua cuộc hội thảo, các nhà khoa học, các giảng viên và các nhà quản lý ở các trường đại học chia sẻ thông tin về việc giảng dạy môn cơ học trong các trường đại học ở Việt Nam và trên thế giới, để từ đó có thể ưu tiên, sắp xếp lại chương trình giảng dạy cho hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.


Phát biểu tại hội thảo, phó giáo sư-tiến sỹ Phạm Xuân Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, nhấn mạnh đối với các trường đại học đào tạo khối kỹ thuật, việc giảng dạy các môn cơ sở nói chung, đặc biệt là các môn cơ học có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến việc đào tạo, truyền tải, khả năng hấp thụ kiến thức ngành, chuyên ngành của sinh viên. Có thể nói, chất lượng giảng dạy các môn cơ học là một thành tố cơ sở, nền móng trong chuỗi các kiến thức cốt lõi, quyết định tới chất lượng của kỹ sư ra trường.

Giáo sư-tiến sỹ Đinh Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo là cơ hội quý giá để các thầy cô giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý chuyên môn cùng trao đổi, nghiên cứu và thảo luận nhằm khởi xướng, đề xuất những ý tưởng, giải pháp mới đối với hoạt động giảng dạy cơ học phù hợp với điều kiện thực tiễn trong xu hướng phát triển, hội nhập của giáo dục đại học.

Phó giáo sư-tiến sỹ Phạm Xuân Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, phát biểu tại hội thảo.

Cơ học là mảng kiến thức quan trọng không những chiếm một tỷ lệ khá lớn về thời lượng mà còn là mảng kiến thức nền tảng, tạo nên tiềm lực tư duy cho các kỹ sư tương lai. Để đáp ứng yêu cầu này, Hội Cơ học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Xây dựng tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả của việc giảng dạy các môn cơ học trong việc xây dựng tiềm năng cho đội ngũ các kỹ sư tương lai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội thảo khẳng định vị trí các môn cơ học trong hệ thống đào tạo của các nước trên thế giới và trong các trường đại học Việt Nam. Các ý kiến trong hội thảo đã đề xuất một số phương án đào tạo, cải tiến chương trình và phương pháp giảng dạy các môn cơ học trong các trường đại học của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.