Ảnh minh họa. (Nguồn: thinkstock)

Các tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook và nhật ký các cuộc gọi điện thoại có thể được sử dụng để xác định những đối tượng cần tiêm phòng vắcxin nhất để ngăn chặn sư lây lan dịch bệnh. Đó là kết quả nghiên cứu mới được công bố ngày 3/1 tại Pháp.

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc theo dõi các cuộc trao đổi và liên lạc của hơn 500 sinh viên đại học, cho thấy chính những người này là "trung tâm" của các mạng xã hội và có nguy cơ cao làm lây lan mầm bệnh từ nhóm người này sang nhóm người khác.

Theo các nhà nghiên cứu, giả định trong trường hợp có dịch bệnh bùng phát và không có đủ vắcxin để tiêm phòng cho tất cả mọi người, việc tiêm phòng cho những đối tượng người này sẽ giúp loại bỏ "những vật trung gian truyền bệnh."

Theo đồng tác giả của nghiên cứu trên, ông Enys Mones, "nếu bạn tiếp xúc nhiều với các bạn bè qua điện thoại hoặc Facebook, nguy cơ bạn trở thành "vật trung gian truyền bệnh" giữa các cộng đồng trong trường hợp xảy ra một dịch bệnh chẳng hạn như dịch cúm sẽ rất cao. Bằng việc tìm hiểu những cuộc tiếp xúc như vậy, chúng ta sẽ tìm ra những người cần phải được tiêm phòng vắcxin nhất và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan từ họ trong trường hợp thiếu vắcxin phòng bệnh"./.