De nghi dua nganh chung khoan vao danh muc nganh, nghe thiet yeu hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố đưa ngành Chứng khoán vào danh mục ngành "dịch vụ thiết yếu" để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh/thành phố được hoạt động bình thường.

Theo công văn được đưa ra ngày 1/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng tài chính - tiền tệ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán… là các dịch vụ thiết yếu của quốc gia cần được duy trì.

Đơn vị này đã yêu cầu các tổ chức liên quan hoạt động trong ngành chứng khoán (bao gồm các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng chỉ định thanh toán, ngân hàng lưu ký) tổ chức hoạt động bình thường,tăng cường giao dịch trực tuyến đồng thời tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch.

[Thủ tướng Chính phủ công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc ]

Trước đó, ngày 27/3 và 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có nội dung chỉ đạo tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)