Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 24/7, Đoàn đại biểu gồm 300 Bà Mẹ đại diện cho 140.000 Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước về dự Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(TTXVN/Vietnam+)