Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 162.618, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.370 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 32.659 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 124.589 người./.
(TTXVN/Vietnam+)