Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế cho học sinh. (Ảnh: TTXVN)

Bảo hiểm Xã hội Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các quận, huyện, thị xã tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018-2019.

[Báo chí đồng hành cùng bảo hiểm xã hội trong thời kỳ mới]

Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội cũng đồng thời yêu cầu các đơn vị tham mưu kịp thời với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có văn bản chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đối với các cơ sở giáo dục.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên chưa đạt 100%, Bảo hiểm Xã hội các quận, huyện, thị xã báo cáo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội sơ kết, đánh giá, phổ biến, tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế và đưa ra các giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo quy định.

Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng theo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên; thực hiện bảo hiểm y tế cho bảo hiểm y tế.

Trước đó, ngày 11/4/2018 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố đã có thông báo về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 thành phố Hà Nội; Công văn số 2873/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018-2019./.