Thứ Tư, Tháng Chín 19/09/2018

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Sáng 12/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.