Hình ảnh đất nước chuyển mình sau 43 năm thống nhất

Sau hơn 40 năm giải phóng, đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc, hiện đại, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo, tiềm lực kinh tế, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao.
(TTXVN/Vietnam+)