HNX huy dang ky giao dich bat buoc cua 29 doanh nghiep tren UPCOM hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: vneconomy.vn)

Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước (HNX) vừa cho biết, cổ phiếu của 29 doanh nghiệp sẽ không còn giao dịch trên UPCOM từ cuối tháng 3/2022.

Cụ thể, theo thống kê của HNX, hiện trên UPCOM còn 29 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực và chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng sẽ rơi vào diện hủy đăng ký giao dịch bắt buộc theo quy định nói trên.

HNX đã có thông báo cho các doanh nghiệp này về việc rơi vào diện bị hủy đăng ký giao dịch bắt buộc và dự kiến cổ phiếu của các doanh nghiệp này sẽ không còn được giao dịch trên UPCOM từ cuối tháng 3/2022.

Theo HNX, để thực hiện chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, hàng loạt các chính sách đã được ban hành như Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Thông tư 115/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 196/2011/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần...

[Những nhóm cổ phiếu của doanh nghiệp “nổi sóng” theo giá hàng hóa]

Những chính sách này đã góp phần thúc đẩy hoạt động gắn đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM, tạo điều kiện đưa chứng khoán của doanh nghiệp vào giao dịch trên thị trường UPCOM ngay sau khi hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần, kể cả đối với các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Thực hiện Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, theo quy định tại khoản 8 Điều 310 Nghị định này, các doanh nghiệp cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên UPCOM trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, nhưng chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 1 năm kể từ ngày Nghị định số 155/2020/NĐ- CP có hiệu lực.

Với các doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCOM sau ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp này sẽ bị hủy đăng ký giao dịch nếu sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán và chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng./.

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)