Hoi dap COVID-19: Nghi quyet 128 phan loai 4 cap do dich ra sao? hinh anh 1

Hỏi: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP, quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19." Vậy Nghị quyết 128 phân loại 4 cấp độ dịch như thế nào?

Trả lời: Quy định cũng hướng dẫn về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch với 4 cấp là: cấp 1 là nguy cơ thấp, hay bình thường mới, tương ứng với màu xanh; cấp 2 là nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng; cấp 3 là nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4 là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Các cấp độ này được đánh giá từ quy mô cấp xã.

(Vietnam+)