Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Hàng nghìn tỷ đồng bị cơ quan chức năng xếp vào diện khó thu vì người nộp thuế đã chết, giải thể, phá sản thực tế lại vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai nộp thuế.

[Ngành thuế điểm danh những địa phương còn nợ nghìn tỷ đồng]

Đây là thực tế được lãnh đạo Tổng cục Thuế nêu lên trong văn bản gửi tới cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo tính toán của lãnh đạo ngành thuế, tính tới ngày 31/5, tổng số tiền nợ thuế được phân vào nhóm nợ khó thu là hơn 27.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo rà soát, trong số trên, nhiều người nộp thuế vẫn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng tháng vẫn phát sinh kê khai nộp thuế nhưng được cơ quan thuế phân loại vào nhóm nợ khó thu vì lý do những người nộp thuế này đã chết, bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, phá sản,…

Cụ thể, hiện có 5.799 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ là 4.040 tỷ đồng đang được cơ quan thuế phân loại vào nhóm tiền thuế nợ khó thu không đúng trạng thái.

Trong số này, riêng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã phân loại 1.340 trường hợp người nộp thuế chưa đúng trạng thái với tổng số nợ khó thu lên tới trên 1.392 tỷ đồng. Một số địa phương khác được nhắc tên là: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (238 tỷ đồng), Hưng Yên (198 tỷ đồng), Hải Dương (170 tỷ đồng),…Qua đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ phân loại nợ thuế của nhóm tiền thuế nợ khó thu với lý do người nộp thuế chết, bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, phá sản nhưng trên hệ thống vẫn phát sinh kê khai, nộp thuế.

Với trường hợp sau khi kiểm tra, rà soát, xác định việc phân loại nợ chưa chính xác, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các đơn vị điều chỉnh, phân loại lại trên hệ thống quản lý thuế tập trung, đảm bảo đúng tính chất khoản nợ./.