Hướng đến việc quy chuẩn hóa các sản phẩm nước mắm truyền thống

Nhiều công trình nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực trong và ngoài nước, nhiều nhà sinh học, khoa học sự sống... đều khẳng định giá trị ưu việt của nước mắm truyền thống Việt.

Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam vừa được thành lập, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nước mắm truyền thống tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng.

Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam ra đời như lời khẳng định là phải bảo vệ một giá trị quý báu có tính quốc hồn quốc túy, gắn bó xuyên suốt máu thịt với mỗi con người con người Việt Nam từ lúc mới chào đời. Sự thành lập hiệp hội nhằm hướng đến việc quy chuẩn hóa các sản phẩm nước mắm truyền thống, với việc sản xuất theo tiêu chuẩn và có logo riêng./.

(Vnews/Vietnam+)