Đề cập việc Trung Quốc tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa trọng tài tại La Haye (Hà Lan) tháng 7/2016 về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, luật sư Pierre Schifferli khẳng định tất cả các quốc gia, dù lớn dù nhỏ, đều có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Luật sư Pierre Schifferli khẳng định vấn đề an ninh biển có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ liên quan trực tiếp đến các nước khu vực mà còn liên quan mật thiết đến hòa bình và an ninh trên thế giới. Tuy nhiên, theo ông Schifferli, điều này còn phụ thuộc vào cách hành xử và chính sách đang thực hiện của Trung Quốc ở Biển Đông./.

(Vnews)