Người dân Thủ đô 'chống chọi' với nắng nóng gay gắt đầu tuần

Những ngày đầu tuần tại Thủ đô Hà Nội với nắng nóng gay gắt và nền nhiệt tăng cao khiến nhiều người di chuyển trên đường tỏ ra mệt mỏi.
Minh Sơn (Vietnam+)