Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Nhận định về xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng này khu vực miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 không khí lạnh tập trung vào thời kỳ nửa đầu tháng, nhưng tác động của không khí lạnh chủ yếu gây mưa rào và dông trên diện rộng, nhiệt độ giảm ở ngưỡng trời mát ở các tỉnh miền Bắc.

Xen kẽ những đợt không khí lạnh, trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng, song cường độ không gay gắt và không kéo dài. Nắng nóng xảy ra tập trung ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 5 có khả năng sẽ bắt đầu và sẽ gia tăng số ngày có mưa trên khu vực.

Thời kỳ này là thời điểm chuyển mùa, do vậy trên phạm vi toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Cụ thể: Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/5), nhiệt độ trung bình phía Bắc phổ biến các ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/5), nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới hoặc xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/5), nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình tháng 5: Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình phổ biến mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về lượng mưa trong tháng 5: Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung Bộ lượng mưa tháng phổ biến mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; với tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 50-100mm, riêng Bắc Trung Bộ phổ biến từ 100-150mm.

Lượng mưa tháng tại phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng phía Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với chuẩn sai lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 15-30%./.