Phố phường Hà Nội vắng vẻ những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Các con phố lớn tại Thủ đô đều trở nên vắng lặng trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường. Người dân đều hạn chế ra đường để phòng tránh dịch.
Minh Sơn (Vietnam+)