[Photo] 3.051 ca COVID-19 trong cộng đồng sau 1 tháng bùng phát dịch

Đợt bùng phát dịch thứ tư tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng.
(TTXVN/Vietnam+)