[Photo] Phú Yên: Rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương bị "cạo trọc"

Hàng chục hécta rừng phòng hộ dọc các con suối Sổ, suối Dĩ và Cheo Reo, khu vực đầu nguồn Sông Trà Bương bị tàn phá, đáng chú ý là tình trạng phá rừng diễn ra rầm rộ công khai.
(TTXVN/Vietnam+)