[Photo] Thốt nốt - loại cây đặc trưng của vùng Bảy núi An Giang

Vùng đất Bảy núi thuộc địa phận hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên của tỉnh An Giang được coi là xứ sở của thốt nốt.
(TTXVN/Vietnam+)