[Photo] Trải nghiệm văn hóa độc đáo của Việt Nam tại World Expo Dubai

Gian hàng của 4 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, giành giải thưởng do bám sát chủ đề "Kết nối trí tuệ, kiến tạo tương lai," đồng thời thể hiện được ý tưởng phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.
(Vietnam+)