[Photo] Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển y học thế giới

Trong 66 năm qua, ngành Y tế Việt Nam không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học thế giới.
(TTXVN/Vietnam+)