[Photo] Việt Nam tăng cường nghiên cứu phát triển vắcxin COVID-19

Dự án nghiên cứu phát triển vắcxin COVID-19 của Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) đang có triển vọng rất tích cực với kết quả đáp ứng miễn dịch khá cao của vắcxin dự tuyển.
(TTXVN/Vietnam+)