Phát biểu trong Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X vừa diễn ra, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao vai trò đầu tàu kinh tế-xã hội của thành phố đối với cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định quy mô kinh tế của thành phố ngày càng tăng và đóng góp nhiều vào quy mô kinh tế cả nước. Những yếu tố như tỷ trọng đóng góp ngân sách nhà nước và năng suất lao động luôn ở mức cao, vai trò đầu tàu kinh tế cả nước của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ vững./.

Vi Diệu (Vietnam+)