Them ngan hang thong bao loi nhuan dat nghin ty dong trong quy 1 hinh anh 1Giao dịch tại HDBank. (Nguồn: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.101 tỷ đồng. Hiệu quả sinh lời và chất lượng tài sản tiếp tục ở mức cao so với toàn ngành.

Theo đó, kết thúc quý 1, tổng tài sản HDBank đạt 202.562 tỷ đồng; tổng huy động đạt 177.237 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 135.449 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng gần 5% so với đầu năm.

[HDBank: Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 30%, lợi nhuận 5.077 tỷ đồng]

Trong bối cảnh tín dụng bình quân toàn ngành trong quý 1 theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố chỉ tăng khoảng 2,28% thì kết quả này của HDBank rất tích cực.

Bên cạnh việc duy trì đà tăng trưởng, chất lượng tài sản của ngân hàng cũng được nâng cao. So với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ giảm từ mức 1,08% xuống 0,96%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất cũng giảm từ mức 1,53% xuống còn 1,45%.

Cùng với việc quản lý tốt chất lượng tài sản, HDBank cũng cho thấy hiệu quả quản lý chi phí ngày tốt hơn. Hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng mẹ cuối quý 1 giảm còn 41%, thấp hơn mức 43% tại 31/12/2018. Hệ số CIR hợp nhất cũng cải thiện về 46% so với mức 47% cuối năm 2018.

Với tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 2.466 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.101 tỷ đồng, HDBank tiếp tục cho thấy hiệu quả hoạt động cao, với tỷ suất sinh lời trên vốn (ROE) đạt 20,4%, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt 1,7%, thuộc top dẫn đầu toàn ngành.

Năm 2019, HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.077 tỷ đồng, tăng 27% so với 2018. Các hệ số ROE, ROA đạt lần lượt 21,2% và 1,7%. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát chặt./.

Thúy Hà (Vietnam+)