Tiệm giặt là đặc biệt của ba cô gái khiếm thính ở Hà Nội

Ở Hà Nội có một cửa hàng giặt là đặc biệt bởi ba cô gái ở đây đều là người khiếm thính nên giao tiếp với khách hàng cũng theo phương thức đặc biệt không kém.
Minh Sơn - Hoàng Hiếu (Vietnam+)