Trải nghiệm camera iPhone 11: Ấn tượng với chế độ chụp đêm

Dù không nhận được nhiều lời khen ngợi về thiết kế nhưng điểm sáng giá nhất trên thế hệ iPhone năm 2019 là khả năng chụp đêm và bổ sung thêm camera góc rộng.
Minh Sơn (Vietnam+)