Một nhà máy sản xuất ôtô ở Thanh Đảo, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 6,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức tăng trưởng 6,9% của năm ngoái.

Theo báo cáo công tác chính phủ Trung Quốc năm 2018, mục tiêu chủ yếu liên quan đến phát triển trong năm nay là GDP tăng trưởng khoảng 6,5%, giá tiêu dùng tăng khoảng 3%, tăng từ 11 triệu việc làm mới trở lên ở các thành phố và thị trấn.

[Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc ước tăng 6,9% năm 2017]

Theo báo cáo trên, mục tiêu này phù hợp với thực tế nền kinh tế Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn phát triển nhanh sang giai đoạn phát triển chất lượng cao. Xét trên nguyên tắc cơ bản về kinh tế và khả năng thu hút việc làm, tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% sẽ cho phép thực hiện công tác tạo việc làm phù hợp hơn.

Kinh tế Trung Quốc năm 2017 tăng trưởng 6,9% vượt dự kiến; tổng hợp kinh tế Trung Quốc trong 5 năm qua cho thấy, GDP của Trung Quốc từ 54.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8.515 tỷ USD) tăng lên 82.700 tỷ nhân dân tệ (13.040 tỷ USD), tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,1%, chiếm tỷ trọng của nền kinh tế thế giới từ 11,4% nâng lên khoảng 15%./.