Ve ban do ve sinh thon ban de nang cao suc khoe nguoi dan hinh anh 1Nhiều chương trình được triển khai để người dân tiếp cận với nước sạch. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Theo đánh giá hiện trạng vệ sinh nông thôn đến năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu đạt 72%; trong đó có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 47%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 94%; tỷ lệ trường học có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 69%.

Trong năm 2018, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều hoạt động của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn.

[Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch bệnh sau đợt mưa lớn]

Mục tiêu của chương trình nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng.

Chương trình cũng hướng tới nâng cao năng lực, nhận thức, góp phần thay đổi hành vi của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học.

Cụ thể, ngành y tế của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại cấp thôn như vẽ bản đồ vệ sinh thôn bản. Bản đồ vệ sinh thôn bản thể hiện rõ tình trạng vệ sinh của từng hộ: có nhà tiêu cải thiện, có nhà tiêu không hợp vệ sinh, hoặc chưa có nhà tiêu.

Mỗi thôn sẽ xây dựng bản đồ vệ sinh của thôn và cập nhật sự thay đổi tình hình vệ sinh thôn hàng tháng. Bản đồ thôn sẽ được tuyên truyền viên sử dụng trong các buổi họp thôn chuyên về vệ sinh, trong các buổi họp lồng ghép và được treo ở nhà văn hóa thôn.

Các cuộc họp thôn chuyên đề về vệ sinh: Họp thôn chuyên đề về vệ sinh sẽ do cán bộ y tế thôn bản cùng với trưởng thôn điều hành. Mỗi thôn sẽ tổ chức 2 cuộc họp thôn chuyên về vệ sinh/năm.

Đặc biệt, tại các thôn bản kết hợp nội dung vệ sinh trong các cuộc họp thôn thông thường. Các cuộc họp thường kỳ trong thôn sẽ đưa thêm các nội dung về vệ sinh vào trong chương trình cuộc họp, để cung cấp các thông tin cập nhật về các vấn đề vệ sinh và tình trạng vệ sinh trong thôn.

Trong năm 2018, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiều giải pháp tăng cường vệ sinh và nước sạch nông thôn để 100% hộ dân trong 17 xã “Vệ sinh toàn xã” (10.609 hộ) được tuyên truyền, vận động xây và sử dụng nhà tiêu cải thiện, thông qua cung cấp thông tin về các loại nhà tiêu cải thiện, cũng như cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng quy cách.

Các cơ sở y tế cũng phối hợp tuyên truyền cung cấp kiến thức về vệ sinh cá nhân và rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng để 100% hộ dân trong 17 xã “Vệ sinh toàn xã” thực hiện.

Ve ban do ve sinh thon ban de nang cao suc khoe nguoi dan hinh anh 2Cải thiện mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh tại các trường học. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Tại các trường học, Trung tâm y tế dự phòng của tỉnh truyền thông để 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non và tiểu học (không kể các điểm trường) trong 17 xã “Vệ sinh toàn xã” được cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng; Biết cách đánh giá và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng cách để hỗ trợ kiểm đếm và đánh giá tính bền vững của các công trình cấp nước, vệ sinh trong trường học.

Cơ quan quản lý cũng tuyên truyền để các chủ cửa hàng, nhà sản xuất vật liệu xây dựng đồng ý trở thành cộng tác viên, thợ xây của họ trong 17 xã “Vệ sinh toàn xã” được đào tạo tập huấn về thị trường vệ sinh, kỹ thuật xây dựng nhà tiêu, lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng bán hàng để xây dựng và phát triển thành hệ thống cửa hàng tiện ích.

Ngoài ra, 90% cán bộ Trạm y tế xã, y tế thôn bản tham gia thực hiện Chương trình được đào tạo tập huấn về các mô hình thúc đẩy vệ sinh; truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh; thúc đẩy thị trường vệ sinh, kiểm tra, giám sát vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; nhà tiêu trường học và trạm y tế./.

Thu Hương (Vietnam+)