Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều huyện miền núi có mưa, nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, ách tách giao thông nhiều tuyến đường quan trọng, chia cắt nhiều bản làng./.