Những người tham gia vào cuộc tuần hành bằng xe đạp đều không mặc gì, hoặc che đi bộ phận nhạy cảm ở bên dưới.

Cảnh sát Paris chỉ cho phép những người tham gia “cyclonue” được đạp xe trong khu vực đã đăng ký.

Tuy nhiên, nhiều người đã phá rào và đạp xe vòng quanh Paris, tạo nên những cảnh tượng “chướng mắt” hay “thú vị” tùy theo góc nhìn của mỗi người./.

(Vietnam+)