Ngày 22/10, các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc thông báo đã chính thức thành lập đơn vị có nhiệm vụ vận hành Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai tại Hàn Quốc./. 

(Vnews)