Đăng kiểm xe nhằm mục đích kiểm tra mức độ và ngưỡng an toàn của phương tiện vận tải, tránh gây rủi ro trong quá trình lưu thông.

Là việc làm cần thiết và bắt buộc, tuy nhiên ở một vài trường hợp xe ôtô của bạn chắc chắn sẽ bị từ chối đăng kiểm.

(VNews)