Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” đối với ông Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ “nhôm,” Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu của 4 cá nhân liên quan đến vụ án.

Cụ thể là 4 trường hợp: Phan Văn Anh Vũ; sinh ngày 2/11/1975, chứng minh thư nhân dân số 201243660, cấp ngày 11/8/2009 và chứng minh thư nhân dân số 201293660 cấp ngày 31/1/2000; Lê Văn Sáu: sinh ngày 5/1/1975 chứng minh thư nhân dân số 201700179, cấp ngày 11/8/2009; Trần Đại Vũ, sinh ngày 19/05/1975 chứng minh thư nhân dân số 201700779; Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 3/4/1978 chứng minh thư nhân dân số 201410933, do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 23/5/1996./.
(Vnews)